Medial vägledning på distans
Har du funderingar gällande livet? Hos mig får du en andlig vägledning gällande din livsituation, du får ett övergripande helhelsperspektiv. Ofta får jag till mig varför ditt liv ser ut som det gör och vad du kan göra åt det. Här tar jag hjälp av min guide som i sin tur kontaktar din guide och på så vis får jag till mig information som du behöver höra. Sedan är det upp till dig att förändra ditt liv om du känner att du behöver det. Du kontaktar mig med de frågor och funderingar du har och sedan återkommer jag till dig med vägledning via mail.
 

Hemseans
På en hemseans kommer jag hem till er eller så kommer ni till mig, där ni är mellan 5-10 personer. Det går till på samma sätt som en privatsittning men jag går inte på djupet på samma sätt eftersom ni sitter tillsammans och jag vill inte säga för mycket och du får inte tillfälle att ställa frågor till andepersonen. Här kan det även komma in medial vägledning, man får det som behövs mest, sedan om det är en vägledning eller kontakt med din  mormor, det bestämmer inte jag. Brukar bli mycket uppskattat med mycket skratt men även allvar.
 

Djurkommunikation
Undrar du hur ditt djur mår? Eller kanske bara vill förmedla något till djuret? Under kommunikationen kommunicerar jag med ditt djur via telepati. Det är helt på djurens villkor, de bestämmer om de vill prata eller inte. Men oftast tackar de inte nej till en pratstund. Kommunikationen sker oftast på distans. Brådskande fall med bortsprungna djur har förtur. 

Spirituell healing
Känner du att du är i obalans och skulle vilja ha en avkopplande stund? Då är healing något för dig. I kort kan man säga att jag bara är ett verktyg för healingkraften som kommer från "andra sidan". Du kommer till mig där du får lägga dig till rätta (med kläder på), sedan pratar vi lite om du har några funderingar. Jag vill helst inte veta på förhand varför du söker hjälp, utan det vill jag gärna känna in under healingen med hjälp av min healingguide. Healingen går dit den behövs mest i kroppen och ibland behövs det bara lite energipåfyllnad och ibland kan det krävas några besök innan du
                                                   får den effekt du önskar. Man kan aldrig utlova ett botande vid healing, men det är vanligt med ett lindrande, och 
                                                   händer det mer är det enbart positivt, healing kan aldrig göra någon form av skada! Här kan man välja mellan 
                                                   distanshealing och kontakthealing, varav på distans skickar jag både till människor och djur.

                                                   Enligt "alternativvårdslagen" är det förbjudet att behandla bl.a. cancersjuka, diabetessjuka och personer med
                                                   anmälningspliktiga sjukdomar. Spirituell healing är enbart ett komplement till ordinarie läkarvård.

Andekontakt
Vid andekontakt kommer du till mig för att få kontakt med nära och kära på "andra sidan". Vi kan inte välja vem som ska komma fram utan det väljer de själva. Den som pockar mest på min uppmärksamhet är den jag väljer för den verkar mest angelägen att kommunicera med dig. Jag berättar all info jag får fram till exempel utseende, dödsorsak, relation med mera och sedan avgör du om du vet vem det är eller inte. Som spirituellt medium är de tre B:na viktiga; Beskrivning av andepersonen, Bevis och Budskap. Om du vet vem det är så kommer jag ge dig ett budskap
                                                   från andepersonen. Kontakten med anden kan ibland vara väldigt svag och ibland väldigt stark, så ibland får jag till                                                         mig hur mycket som helst och ibland bara någon information, man får även vara medveten om att de som kommer                                                           fram ibland vill ge budskap till andra släktingar. När man har bekräftat att det är andepersonen och du fått ditt budskap                                                     kan du även ha förberett några frågor som du kan ställa till den och som jag då ska försöka få svar på.

Jag har tystnadsplikt så allt som sägs mellan oss stannar hos mig!